MEDAILONKY
AUTORŮ

V medailonech autorů, ve kterých máte možnost se krátce seznámit s osobou autora, vycházíme z následujících zdrojů:

  • Kestner Karel: Podoby známé i neznámé, 2000, Rakovník
  • Kol. autorů: Slovník českých a slovenských výtvarných umělců (1950-2007), od 1995, Ostrava
  • Toman Prokop: Nový slovník československých výtvarných umělců, 2000, Praha
  • Kol. autorů: Česká grafika XX. století, 1997, Praha

Hledejte podle abecedního seznamu

A
B
C
D
F
H
CH
I
J
K
M
N
R
S
Š
T
V
W
Ž

Anderle Jiří

Malíř a grafik

Narozen 14. 9. 1936. Malíř a grafik.

Více

Antonová Alena

grafička a malířka

Vystudovala Státní odbornou školu keramickou v Praze, Státní grafickou školu v Praze a Vysokou školu uměleckoprůmyslovou pod vedením…

Více

Bartoš Jaroslav

Sochař, malíř

Narozen 24. 11. 1927 v Novém Bydžově. Sochař, malíř.<…

Více
Test

Beneš Karel

Grafik

Narozen 1. 5. 1932 ve Vlčnově. Studia na Vyšší škole pro umělecký průmysl v Jablonci nad Nisou a na VŠUP v Praze (prof. A. Strnadel). Zabývá se…

Více

Benešová Daniela

Narozena 27. 9. 1929 v Klatovech. Studia: Škola užitého umění v Praze, VŠUP v Praze, ateliér monumentální malby /prof. Emil Filla/ a čestný rok v…

Více

Bím Tomáš

malíř, grafik, ilustrátor

Narozen 12. 11. 1946 Praha. Malíř, grafik.<…

Více

Born Adolf

Narozen 12. 6. 1930 v Českých Velenicích. Grafik, ilustrátor, tvůrce…

Více

Brázda Jiří

malíř, grafik

 Vystudoval SUPŠ v Praze, obor hračky a dekorativní předměty, a VŠUP u prof. Z. Sklenáře a J. Mikuly. Od r. 1982 se zúčastnil mnoha výstav…

Více

Bauch Jan

Více

Císařovská Vendula

ilustrátorka, restaurátorka, malířka

V letech 1971-1977 studovala pražskou akademii – obor restaurátorství, v roce 1981 pobývala ve Francii a studovala na Ecole des Beaux-Arts v…

Více

Dalí Salvador

malíř

Dalí byl surrealistický malíř a grafik, jeho díla se vyznačují mnohdy neproniknutelnou fantazií. Dalího motivy se pohybují ve světě snu a…

Více

Dinga Jan

malíř

Vystudoval výtvarnou výchovu na Pedagogické fakultě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, žák akad. malíře Miroslava Proška. Působí jako učitel výtvarné…

Více

Filipová Eva

malba, kresba

Vystudovala FFUK v Bratislavě a pracovala v knižním vydavatelství Tatran. Ve svém díle se věnuje malbě a kresbě. Tematické okruhy tvorby jsou v…

Více

Hencl Milan

malíř, grafik

Narozen 23. 3. 1947 v Náchodě. Malíř.<…

Více

Hubáček Pavel

malíř, řezbář

Více

Hüttnerová Iva

malířka

Iva Huttnerová vystudovala DAMU - obor herectví u prof. O. Sklenčky a malovat začala v prvním angažmá v Karlových Varech, kde měla r. 1974 i první…

Více

Chabera Milan

malíř

Akademický malíř Milan Chabera se narodil v roce 1954 v Praze a věnuje se malbě, grafice, ilustraci a netradiční plastice.

Více

Istler Josef

Malíř a grafik

Narozen 13. 11. 1919, zemřel 19. 6. 2000. Malíř a grafik.

Více

Janeček Ota

Narozen 15. 8. 1919 Pardubičky, zemřel 1. 7. 1996 Praha. Malíř, grafik,…

Více

Jíra Josef

Narozen 11. 10. 1929 v Turnově, zemřel 15. 6. 2005 na Malé Skále. Malíř,…

Více

Jirků Boris

malíř, sochař, ilustrátor

Akademický malíř, profesor Boris Jirků se zabývá malbou, kresbou, grafikou, knižní ilustrací a sochařskou tvorbou. Vystudoval SUPŠ v Uherském…

Více

Kadeřábek Pavel

malíř

Žil ve Smržovce, odkud se roku 1971 přestěhoval do Svratky. Maloval Smržovku, okolí Svratky, ale také například Toskánsko, Tunis, Španělsko a…

Více

Klápště Jaroslav

ilustrátor, grafik, malíř

Žil a tvořil v Turnově, Čikváskách a Praze. Rozhodnutí stát se malířem v něm začalo zrát po absolvování turnovského gymnázia (1942) a během…

Více

Klusáček Ladislav

malíř

Vystudoval pražskou Akademii výtvarných umění u profesora Františka Jiroudka. Jeho dílo vyniká skvělou kompozicí a výborným vyvážením barev.…

Více

Knotek Aleš

sochař, malíř, grafik

Narozen 5. 8. 1956 v Ivančicích u Brna. Malíř a tvůrce objektů. V roce 1983…

Více

Komárek Vladimír

malíř, grafik, ilustrátor

Narozen 10. 8. 1928 v Hořensku u Semil, zemřel 24. 8. 2002 v Nedvězí u Semil. Studoval malování a leptání skla u M. Janků na Sklářské škole v …

Více

Kotík Pravoslav

malíř, grafik

Narodil se 1. 5. 1889 ve Slacic u Rakovníka, zemřel 14. 1. 1970 v Praze. Po ukončení střední školy v Rakovníku r. 1905 pokračoval ve…

Více

Krejča Aleš

malíř, grafik

Akademický malíř a grafik Aleš Krejča (nar. 1941 v Praze) absolvoval bratislavskou školu uměleckého průmyslu a  speciální ateliér…

Více

Kříž Jaroslav

malíř

Malíř Jaroslav Kříž se narodil  12. 10. 1934 v Přepychách u Rychnova nad…

Více

Kuklík Ladislav

grafika, kresba, ilustrace

Ladislav Kuklík se věnuje volné grafice, kresbě a ilustraci. Mezi jeho tématy dominují ženský akt a zvířecí motivy.

Více

Kulhánek Oldřich

grafik, ilustrátor

Studoval na SOŠV v Praze (1954-58) a u prof. K. Svolinského na VŠUP v Praze (1958-64). Člen SČUG Hollar. Rozvíjí figurální tendenci od…

Více

Kristen Jiří

Na obrazech ztvárňuje především volnou krajinu, zátiší, venkovské i městské náměty. V tvorbě se snaží zachovávat tvarovou ucelenost, jednoduchost…

Více

Málková Alena

malířka

Alena Málková se narodila v roce 1927 a zemřela 25.4. 2018. Byla českou malířkou, básnířkou a spisovatelkou literatury pro děti. V letech 1945…

Více

Matouš Dalibor

malíř

V roce 1945 odjel do Prahy k úspěšným zkouškám na UMPRUM, přijat byl do ateliéru profesora Františka Tichého. V té době se už, ale seznamoval s…

Více

Matty

malířka, ilustrátorka, sochařka

Více

Matuška Pavel

karikaturista, malíř, ilustrátor, grafik a řezbář

Více

Mézl Zdeněk

grafik a ilustrátor

Více

Nižňanský Peter

sochař

Studoval na SUPŠ v Bratislavě a na AVU v Praze. Krátce také studoval na AdK v Berlíně. Věnuje se sochařské tvorbě, reliéfu a medailerství.…

Více

Rittstein Michael

Více

Reynek Bohuslav

malíř, grafik

Více

Richter Marina

grafička

Více

Slíva Jiří

grafik, malíř, ilustrátor

Více

Srncová Ema

malířka

Více

Sukdolák Pavel

ilustrátor, grafik, malíř

Více

Svobodová Ivana

malířka

Více

Šafář Karel

malíř, grafik

Studia 1965-71 na VŠUP Praha (prof. Karel Svolinský). Člen SČUG Hollar. Z hlediska filozofického tvorba ovlivněna delším pobytem v Indii…

Více

Šalamoun Jiří

malíř, ilustrátor

Více

Švabinský Max

malíř, grafik

Narozen 17. 9. 1873 v Kroměříži, zemřel 10. 2. 1962 v Praze. <…

Více

Taberyová Marta

ilustrátorka, sochařka, keramička

Více

Toyen

malířka

Více

Válová Jitka

grafička, malířka

Více

Vasarely Victor

malíř, grafik, sochař

Více

Vavřina Jiří

malíř

Více

Velčovský Josef

malíř

Více

Vítečková KAteřina

grafička, malířka, ilustrátorka

Studia na ŠUŘ Brno 1948-52 (prof. František Mervart), VŠUP Praha 1953-59 (prof. Karel Svolinský), 1960 čestný rok. Věnovala se volné a drobné…

Více

Vychodilová Olga

grafička

Více

Warhol Andy

malíř, grafik, filmový tvůrce

Více

Ženatá Kamila

malířka, grafička

Více