Kotík Pravoslav

malíř, grafik

14. ledna 1970

Narodil se 1. 5. 1889 ve Slacic u Rakovníka, zemřel 14. 1. 1970 v Praze. Po ukončení střední školy v Rakovníku r. 1905 pokračoval ve studiích na Uměleckoprůmyslové škole v Praze (prof. J. B. Schikaneder) a Akademii výtvarných umění v Praze (prof. J. Preisler). Po doplnění studia deskriptivy r. 1913 působil jako profesor kreslení a deskriptivy v Trutnově, Nové Pace, Mladé Boleslavi a Praze, kde zůstal trvale. Byl členem SVU Mánes s několika přestávkami od r. 1918. Poprvé vystavoval roku 1909 se skupinou Divokých jako student pod pseudonymem Kraus. Od r.1921 měl na padesát samostatných výstav a účastnil se 114 společných výstav doma i v zahraničí. Roku 1937 vyšla první monografie jeho díla a v roce 1965 druhá, podrobněji zpracovaná. V jeho obrazech, ale i rozsáhlé grafické tvorbě se odráží snaha vyjádřit krásu přírody a smysl života. Zabýval se také ilustracemi a drobnými plastikami. R. 1921 získal Turkovu cenu hlavního města Prahy a 1939 stříbrnou medaili na světové výstavě v Paříži. Svými díly je zastoupen v galeriích, muzeích a sbírkách u nás a v zahraničí (Rakousku, Rusku, Španělsku, Francii, Japonsku a Americe).

Zpět na přehled autorů