Sukdolák Pavel, Korouhve

Sukdolák Pavel, Korouhve

3 800 Kč, barevný lept, autor. tisk, 30,5 x 23,5 cm, sign., nerám.