Dinga Jan, Drahokam

Dinga Jan, Drahokam

9 500 Kč, olej, plátno, 2013, rozměr 70 x 50 cm, sign., rám