Bartoš Jaroslav

Bartoš Jaroslav, Dvojice

Bartoš Jaroslav, Dvojice
26000 Kč, akryl, olej, tempera, 1997, 80 x 61 cm (s rámem 88 x 69,5 cm), sign., rám.

Bartoš Jaroslav, Diskuze

Bartoš Jaroslav, Diskuze
38000 Kč, akryl, olej, tempera, 90 x 69 cm (s rámem 94,5 x 73,5 cm), sign., rám.

Bartoš Jaroslav, Zátiší

Bartoš Jaroslav, Zátiší
28000 Kč, akryl, olej, tempera, 1999, 79 x 66 cm (s rámem 83 x 70 cm), sign., rám.

Bartoš Jaroslav, Ateliér

Bartoš Jaroslav, Ateliér
28000 Kč, tempera, akryl, rozměr 85 x 69 cm (s rámem; šířka rámu do 3 cm), sign. PD 

Bartoš Jaroslav, V přírodě

Bartoš Jaroslav, V přírodě
28000 Kč, tempera, akryl, rozměr 93 x 78 cm (s rámem; šířka rámu do 2 cm), sign. PD

Bartoš Jaroslav, Krajina

Bartoš Jaroslav, Krajina
2900 Kč, pastel, kresba, rozměr 29 x 29 cm, sign., nerám. 

Bartoš Jaroslav, Krajina

Bartoš Jaroslav, Krajina
2900 Kč, tempera, kresba, papír, rozměr 20 x 17,5 cm, sign., nerám.