Meditation IV.

Knotek Aleš

5500 Kč, akvarel, pastel, 1998, 26 x 16 cm, sign., nerám. 

Zpět na autora