JOSEF VÁCHAL - GRAFIKA

20.02.2018 18:02

Srdečně zveme na ojedinělou výstavu grafik JOSEFA VÁCHALA. 

Základem výstavy je cyklus dřevorytů "O druhém břehu" 1947-48, dále cyklus "Mystikové a vizionáři" 1911-13, ukázky z cyklů "Ďáblova zahrádka aneb přírodopis strašidel" 1924, "Receptář barevného dřevorytu" 1933, "Prostředníci" 1934, nechybí kompletní cyklus "Ruce" 1943. Váchalova díla doplní řada exlibris a věnovací listy.                                                   Výstava čítá kolem 100 grafických děl.

Vernisáž proběhne 28. 2. 2018 v 18 hodin.

Výstava potrvá do 21. 4. 2018 

Těšíme se na Vaši návštěvu.

Zpět