Fillovi žáci

02.04.2010 11:06

Zde Emil_Filla.pdf (213 kB) je pozvánka na vernisáž výstavy "Emil Filla a jeho žáci - obrazy a grafika", která již byla avizována v předchozí aktualitě. Na výstavě budou představena díla dvanácti Fillových žáků (Antonová, Benešová-Hahnová, Jančová, Jarcovják, Klápště, Králík, Málková, Matouš, Menčík, Ščerbakov, Valenta, Válová) a grafiky Emila Filly samého. Vernisáž výstavy začíná 14. 4. 2010 v 18 hod v Galerii Koruna a vystoupí na ní Komorní dechové trio: Libuše Hladíková - hoboj, Petr Macke - fagot, Tomáš Kolařík - klarinet. Výstava se koná pod záštitou náměstka primátora města Hradec Králové Ing. Martina Soukupa a potrvá do 29. 5. 2010. Těšíme se na Vaši návštěvu.

Zpět