Sukdolák Pavel

Narozen 21. 9. 1925 Humpolec. Grafik a ilustrátor.

Studia na AVU v Praze (prof. V. Silovský). Člen SČUG Hollar od r. 1953. Jeho doménou je volná grafika a ilustrace. Od konce 50. let se zaměřil na techniku bar. leptu s akvatintou. Zdrojem inspirace je mu tvarová rozmanitost, barevnost a dokonalost přírody, ale i vzpomínky z dětství. Jeho dílo odráží hluboké duchovní vztahy mezi člověkem, přírodou a zemí, které vyjadřuje pomocí složitého systému znaků a symbolů. Veškerou grafiku si tiskne sám s výraznou originalitou při aplikaci barev. Každému grafickému listu předchází originál v pastelu. Pavel Sukdolák je výtvarným básníkem české grafiky. Jeho osobité a v našem umění ojedinělé dílo navazuje na odkaz takových veličin jako byl Paul Klee nebo Joan Miró. Realizoval a zúčastnil se takřka stovky výstav doma i ve světě. Za svou tvorbu obdržel řadu ocenění u nás i v zahraničí (Vídeň, Florencie, Lugano, Grenchen ad.).