Komárek Vladimír

Narozen 10. 8. 1928 v Hořensku u Semil, zemřel 24. 8. 2002 v Nedvězí u Semil.

Malíř, grafik, ilustrátor.

Studoval malování a leptání skla u M. Janků na Sklářské škole v  Železném Brodě (1945-46), na AVU v Praze (1946-48) u prof. K. Mináře a na VŠUP v Praze (1948-53, prof. Štipl). Člen SČUG Hollar. Věnoval se malbě a volné grafice (dřevoryt, litografie), nejčastěji užíval suchou jehlu. Jeho tvorba navazuje na tradici imaginativního malířství, zejména J. Zrzavého a O. Kubína. Inklinoval k lyrickému pojetí reality. Používal náznak, symbol, metaforu, nositelem dobra byla lidská figura. Vyjadřoval se tlumenou barevností, temata se opakují (Dveře, Hodiny, Okno, Zrcadlo, Petrolejka...). Vytvářel exlibris, ilustrace knih (J. Seiferta, K. H. Máchu, V. Holana), bibliografické tisky. K jeho knižním publikacím patří knihy Od kolébky ke krematoriu a Řeči s Pavlínou. Uspořádal více než 200 samostatných výstav u nás i v zahraničí, je zastoupen ve sbírkách NG Praha, MG Brno, GHMP Praha a ve všech regionálních galeriích.