Knotek Aleš

Narozen 5. 8. 1956 v Ivančicích u Brna. Malíř a tvůrce objektů.

V roce 1983 ukončil AVU v  Praze. Zakládající člen umělecké skupiny Tunel. Člen SVU Mánes. Věnuje se malbě kombinovanými technikami, vrstvením a modelováním barev až k reliéfu. Jeho abstraktní obrazy světa jsou proloženy symboly a znaky. Knotek maluje také na deskách ze starého dřeva, kterým současnou malbou dává nový obsah. Ve své tvorbě se často navrací k archetypům, lapidárním významovým znakům, jež stály na počátku lidské tvořivosti. Jeho tvorba působí harmonicky. Autor využívá celé škály působivých výrazových prostředků. Svá díla prezentoval nejen u nás, ale i v zahraničí – v Holansku, Belgii, Francii, Slovinsku, Polsku, Anglii a USA.