Hencl Milan

Narozen 23. 3. 1947 v Náchodě. Malíř.

Věnuje se zejména figurální malbě /oleje, kombinované techniky. Všímá si běžných situací všedního dne, které nedramatizuje, snaží se je poetizovat. Z jeho děl vyzařuje vnitřní klid, často zazní i humorný podtón. Jeho práce mají svébytný rukopis.