Aktuality

Fillovi žáci

02.04.2010 11:06

Zde Emil_Filla.pdf (213 kB) je pozvánka na vernisáž výstavy "Emil Filla a jeho žáci - obrazy a grafika", která již byla avizována v předchozí aktualitě. Na výstavě budou představena díla dvanácti Fillových žáků (Antonová, Benešová-Hahnová, Jančová, Jarcovják, Klápště, Králík, Málková, Matouš, Menčík, Ščerbakov, Valenta, Válová) a grafiky Emila Filly samého. Vernisáž výstavy začíná 14. 4. 2010 v 18 hod v Galerii Koruna a vystoupí na ní Komorní dechové trio: Libuše Hladíková - hoboj, Petr Macke - fagot, Tomáš Kolařík - klarinet. Výstava se koná pod záštitou náměstka primátora města Hradec Králové Ing. Martina Soukupa a potrvá do 29. 5. 2010. Těšíme se na Vaši návštěvu.

Příprava nové výstavy

24.03.2010 11:16

Na měsíc duben a květen 2010 pro Vás připravujeme výstavu Emila Filly a jeho žáků. Zastoupeno bude dvanáct vynikajících autorů např. Jitka Válová, Alena Antonová, Václav Menčík nebo Vladimír Jarcovják. Z východních Čech pak Jaroslav Klápště, Dalibor Matouš a Jiří Ščerbakov. Vystaveny budou obrazy těchto autorů doplněné lepty Emila Filly. Slavnostní vernisáž se uskuteční dne 14. 4. 2010 v 18 h v prostorách Galerie Koruna v Hradci Králové.

Český surrealismus

24.02.2010 21:24

Vernisáž se zdařila a doporučujeme shlédnout naší fotogalerii (Surrealismus) nebo lépe navštívit novou výstavu, která se věnuje tomuto zajímavému výtvarnému proudu.

Vernisáž výstavy "Český surrealismus"

14.02.2010 21:22

Zveme Vás srdečně na vernisáž výstavy "Český surrealismus", která se koná 24. 2. 2009 v 18 hod. v prostorách naší galerie. Vystaveny budou obrazy, kresby a grafika význačných představitelů českého surrealismu např. Toyen, Jindřicha Štýrského. Výstava však zahrnuje mnohem rozsáhlejší okruh autorů, kteří k surrealismu přistupovali volněji a z odlišných úhlů jako např. Josef Šíma, František Hudeček, František Gross, František Muzika, ale zahrnuje i druhou vlnu surrealistů např. Josefa Istlera, Václava Tikala, Josefa Lieslera. Dvě práce Jana Švankmajera dokumentují, že myšlenky surrealistů žijí dodnes.

cesky_surrealismus.pdf (299 kB)

Vítejte na našem novém webu

13.02.2010 11:54

Spustili jsme novou internetovou prezentaci, na které již brzy najdete umělecká díla k prodeji, fotografie z vernisáží a jiné informace z naší Galerie Koruna. Budeme Vás pravidelně informovat o probíhajících výstavách i o změnách v nabídce výtvarných děl.